Stabile norske resultater

Årets PISA-resultater i lesing og naturfag er på nivå med forrige kartlegging i 2009. I matematikk går resultatene noe ned. Norge opplever imidlertid ikke samme dramatiske negative utvikling som både Sverige og Finland. Og det har blitt mindre bråk og uro i norsk skole.

- Når vi ser de norske PISA-resultatene over tid, ser vi at det er typisk norsk å prestere rundt det internasjonale gjennomsnittet. Litt over i lesing og litt under i matematikk og naturfag, forteller forsker Marit Kjærnsli ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av PISA i Norge.

Det stabile landet
Fra 2006 til 2009 viste norske elever klar framgang innen alle de tre PISA-fagområdene. Årets resultat viser en liten tilbakegang i matematikkferdighetene.
- Vi forventet nok at framgangen i matematikk skulle fortsette. Blant annet på grunn av skolens økte satsing på grunnleggende ferdigheter. Når vi ser utviklingen i matematikk over tid, ser vi imidlertid at resultatet er stabilt, sier Kjærnsli.

Ett år etter i Sverige
Årets PISA-tall viser svensk tilbakegang i både matematikk, naturfag og lesing. Innenfor lesing betyr dette at svenske elever anno 2012 ligger ett skoleår etter sine jevngamle i 2000. De finske elevene er fremdeles best i Norden, men også i Finland har utviklingen tatt en klar negativ retning.

Rett vei
Forskerne mener norsk skole har tatt viktig grep for å unngå svenske tilstander.
- Selvsagt skulle en ønske at resultatene gikk raskere oppover, men både PISA-resultatene og annen forskning tyder på at skolen er på rett vei.  Årets PISA viser at vi har fått et bedre arbeidsmiljø i norske klasserom de siste årene, og vi vet at det er stor sammenheng mellom læringsmiljø og faglige prestasjoner, sier Kjærnsli.

Fakta om PISA

  • PISA er en internasjonal undersøkelse av skolesystemene i ulike land.

  • PISA måler 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk, naturfag og problemløsning

  • PISA kartlegger også elevens læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning gjennom spørsmål i et elevspørreskjema. Dette spørreskjemaet inneholder spørsmål om elevenes syn på forhold ved skolen, for eksempel deres opplevelse av arbeidsmiljøet i klassen.

  • PISA-undersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år. Hovedområdet var lesing i 2000 og 2009, matematikk i 2003 og 2012, naturfag i 2006. Ved gjennomføringen av PISA-undersøkelsen i 2015 vil naturfag være hovedområde for andre gang.

  • PISA (Programme for International Student Assessment) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development).

  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen

Publisert 3. des. 2013 11:00 - Sist endret 26. feb. 2015 12:19