TIMSS 2015 legges til EKVA ved ILS

Utdanningsdirektoratet har bedt ILS om å ta ansvaret for gjennomføringen av den norske delen av TIMSS 2015.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i skolen og Norge har tidligere deltatt i 1995, 2003, 2007 og 2011. ILS har stått ansvarlig for gjennomføringen av alle tidligere TIMSS prosjekter.

I tillegg til å måle elevenes kunnskaper i matematikk og naturfag, samles det i TIMSS også inn bakgrunnsinformasjon om for eksempel elevenes holdninger til fagene, deres hjemmebakgrunn, lærernes utdanning, lærernes og elevenes syn på undervisning, hvilke arbeidsmetoder som benyttes i fagene, bruk av lekser mm. Hovedhensikten med dette er å kunne analysere sammenhenger mellom slike faktorer og elevenes faglige prestasjoner.

Nytt i TIMSS 2015

I Norge har det i tidligere TIMSS prosjekter hovedsakelig deltatt elever på 4. og 8. trinn. Disse elevene har imidlertid vært ett år yngre enn utvalget av elever i de andre nordiske landene. Det er derfor blitt bestemt at Norge i 2015 vil delta med elever på 5. og 9. trinn. Dette vil gjøre det mer meningsfylt å sammenlikne resultater fra TIMSS 2015 i et nordisk perspektiv.

Hvem deltar?

Omtrent 9000 norske elever, 4500 på hvert av de to trinnene, vil delta i TIMSS 2015. Disse er fordelt på ca.300 skoler fra hele landet. På hver skole som trekkes ut, deltar 1 eller 2 hele klasser.

Fortsetter framgangen?

TIMSS måler viktige kompetanser i to sentrale skolefag. Resultatene fra TIMSS 2007 og TIMSS 2011 viste at norske elever har hatt en fin framgang både på 4. trinn og på 8. trinn (unntaket er naturfag på 8. trinn). Det blir spennende å se om denne overveiende hyggelige utviklingen også gjenspeiles i resultatene for TIMSS 2015.

 

Publisert 29. aug. 2013 12:27 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49