Dårlig rustet for engelsk studiepensum

Norske studenter leser for dårlig på engelsk. Og realistene sliter med engelsk pensumlitteratur. Det viser en ny masteroppgave fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Jente støtter hodet i hånden bøyd over lærebøker

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

- Engelskundervisningen på videregående er for dårlig. Undervisningen fokuserer for lite på leseferdigheter og læringsstrategier. Dermed stiller norske studenter med et dårlig utgangspunkt når de skal lese engelsk fagstoff på høyere utdanning, sier Elise Arnsby.

Støttes av annen forskning

Arnsby har gjennomført en spørreundersøkelse blant 142 studenter ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er den del av hennes masteroppgave ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning. Resultatene av studien støttes også av tidligere forskning ved instituttet.

Nær nedre grense

Den nye studien viser at nærmere 30 prosent av universitetsstudentene er så dårlige til å lese engelsk at det er svært begrenset hvor mye kunnskap de klarer å tilegne seg fra pensum på dette språket.
- Disse studentene ligger helt på grensa av det kunnskapsnivået som er nødvendig for å hente mening fra en tekst. Flere av dem jeg intervjuet mente at pensum på engelsk var en langt større utfordring enn selve faget de studerte, sier Arnsby.

Realister dropper språk

Arnsby har fokusert spesielt på realister i sin studie. Og undersøkelsen viser at realistene er lite opptatt av språkferdigheter når de går på videregående skole.
- Realistene velger bort språk. Både fordi de har mange fordypningstimer i realfag, men også fordi de blir rådet til å droppe språk av for eksempel rådgivere ved skolen. Realfag er imidlertid langt mer internasjonalt orientert enn for eksempel samfunnsfag, og nesten all norsk realfagsforskning foregår på engelsk.

Internasjonal virkelighet

Ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning har en nå studert elevkull fra både før og etter Kunnskapsløftet.
- Elevene har fått noe bedre kunnskap de siste årene, men det er fremdeles et helt klart behov for bedre engelskundervisning i videregående skole. Det er nødvendig dersom norske studenter skal bli flinke nok til å håndtere dagens internasjonale studievirkelighet, sier Arnsby.
 

Publisert 19. juni 2014 11:13 - Sist endret 27. jan. 2015 15:12