Elever surfer seg gjennom skoledagen

Elevenes bruk av bærbare PCer på skolen fører til at mye av det som leses og skrives i timene har lite med skole å gjøre. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

– For flere av elevene i min studie, er det faktisk normen heller enn unntaket at de fyller skoletimene med ting som ikke har noe særlig med skole å gjøre, sier forsker Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Hun er ikke overrasket over at elevene for eksempel er innom Facebook eller nettspill en gang i blant, men synes omfanget av ikke-faglig digital aktivitet er urovekkende høy.

Stor frihet

I sin doktorgrad har Blikstad-Balas undersøkt hvordan elever i sitt siste år i videregående skole jobber med faglige tekster i flere fag. Studien viser at elevene har stor faglig frihet til å avgjøre hvordan de vil jobbe og i hvilken grad de vil jobbe i fagene.

– Ubegrenset frihet kombinert med uklare forventninger fra lærerne, kan ende med mye nettsurfing i timene og klipp-og-lim -strategier når det jobbes med oppgaver, mener Blikstad-Balas.

Spill og Wikipedia

Mange av tekstene elevene leser er derfor ikke fagtekster, men digitale spill, nettaviser, blogger eller sosiale medier. Elevene foretrekker også digitale kilder, spesielt Wikipedia, fremfor de tradisjonelle lærebøkene.

– Dette er spennende fordi tidligere læreboka har hatt en urokkelig og dominerende rolle i skolen. Selv om det å bruke digitale tekster i seg selv er et mål i opplæringen, er det en kjempeutfordring at mange av tekstene elevene i studien leser på skolen, faktisk ikke har noe som helsy med skole å gjøre.

Fjernt fra undervisningen

Svært mange av tekstene elevene i denne studien bruker tid på, mangler forankring i undervisningen. Blikstad-Balas mener lærerne er utydelige i forhold til elevenes nettbruk.

– Mange av elevene virker forvirret når det kommer til nettbruk i skolesammenheng. For eksempel er de usikre på om det er ok å bruke Wikipedia. Elever i samme klasse svarer ulikt på spørsmål om lærernes holdning til bruk av Wikipedia i skolesammenheng.

Publisert 14. jan. 2014 10:59 - Sist endret 5. apr. 2019 12:45