ICILS 2013 viser at norske elever har gode digitale ferdigheter sammenlignet med elever i andre land.

Norge ligger i en gruppe med høyt presterende land.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Andre resultater viser:

  • 30% av elevene har gode digitale ferdigheter.
  • 24% av elevene har svært svake digitale ferdigheter.
  • Det er lite databruk i norske klasserom, selv om lærerne er positive til IKT-bruk.
  • Elevene får hovedsakelig sin IKT erfaring hjemme.
  • Kun et fåtall av lærerne har deltatt på kurs eller lignende kompetanseheving i bruk av IKT i undervisningen.
  • Ifølge skolenes IKT-ansvarlig er manglende lærerkompetanse den største hindringen for bruk av IKT i fag.

 

 

 

Publisert 20. nov. 2014 13:54 - Sist endret 9. mai 2022 10:42