Kjønnsdelte fremmedspråk

Jenter velger fransk og spansk, og guttene velger tysk. Begge grupper er imidlertid opptatt av språkets nytteverdi. Det viser ny studie fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskningved Universitetet i Oslo.


Forsker Debora Carrai (FOTO: Privat)– Både jenter og gutter velger språk de mener vil være nyttige i arbeidslivet. Men guttene sikter seg inn mot europeiske samarbeidsland, mens jentene legger mer vekt på kulturelle interesser og land utenfor Europa, forteller forsker Debora Carrai.

Mer enn nytte

Hun har studert 1521 niendeklassinger fra 25 skoler med god geografisk spredning.
– Mine resultater viser  at jentene har en sterkere indre motivasjon for sine språkvalg enn guttene. Det vil si at de har en interesse for språket som strekker seg ut over selve nytteverdien, sier Carrai.

Guttene faller fra

Resultatene viser også at frafallet fra fremmedspråkene er størst blant guttene, men at frafallet nå er redusert fra nesten 10 prosent per fremmedspråk i 2007/2008 til 10 prosent totalt for de tre hovedspråkene i skoleåret 2010/2011.
– Guttene velger bort fremmedspråk først og fremst fordi de synes det er for vanskelig. I tillegg til guttene som faller fra underveis, er det også noe færre gutter enn jenter som velger fremmedspråk i utgangspunktet, sier Carrai.
                                                                                                                                                                                                                         

Ikke motefag

Spansk har lenge vært ansett som et motefag elevene først og fremst har valgt fordi det har vært nytt og populært.  Carrais studie viser imidlertid at spanskelevene velger språk basert på samme vurderinger som andre.
– Både spansk og fransk velges av elever som liker språkene og kulturene de representerer, men som også ser nytteverdien av disse språkene.

Publisert 7. nov. 2014 10:57 - Sist endret 21. juni 2018 12:38