English version of this page

Disputas: Eivind Larsen

Master Eivind Larsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Leading Education for Democracy in an Age of Accountability." for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: panne, kinn, leppe, munn, øyevipper.

Foto: UiO

Klikk her for å delta på prøveforelsningen og disputasen via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

"Comparing social work and education, is there a difference between these areas in democratic accountability and in the tensions between democratic accountability and performativity?"

25. mars, 2022. kl. 10.00. Aud 3. Helga Engs hus

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent Professor Philip Woods, University of Hertfordshire, Storbritannia
  • 2. opponent Professor Olof Johansson, Umeå Universitet, Sverige
  • Komitéleder Førsteamanuensis Hedvig Abrahamsen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eli Ottesen, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Doktorgradsprosjektet undersøkte hvordan ledelse av utdanning for demokrati ser ut i en tid med ansvarliggjøring. Oppgaven rapporterer LED-prosjektet (‘Leading Education for Democracy’). Det ble satt fokus på politiske forventninger til utdanning for demokrati i kjølvannet av en nasjonal utdanningsreform, og hvordan utdanning for demokrati fortolkes og oversettes av utdanningsledere i Norge.

Den første delstudien rapporterer hvordan profesjonalitet og det demokratiske mandatet i utdanning er konstruert og legitimert i sentrale utdanningspolitiske dokumenter. Den andre delstudien undersøkte hva som kjennetegner profesjonelt skjønn og fagpersoners historier om fortolkning og oversetting av utdanningspolitikk. Den tredje delstudien undersøkte hvordan lærere oppfatter demokrati på egen skole.

Funnene står i kontrast til tilnærminger til demokrati i kontekster preget av ‘high-stakes’ ansvarliggjøring som for eksempel Chile og England, og antyder et levedyktig alternativ til å lede utdanning for demokrati der profesjonelle yrkesutøvere i skolen gis spillerom i å fortolke og oversette politiske forventninger samtidig som de viser bevissthet rundt maktstrukturene som skolen er en del av.

Publisert 11. mars 2022 13:43 - Sist endret 24. mars 2022 11:30