English version of this page

Prøveforelesning: Roar Bakken Stovner

Master Roar Bakken Stovner ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Designing research-based teacher education to educate pre-service mathematics teachers about high-quality feedback."

Tid og sted for disputasen

Se disputas.
 

Publisert 24. nov. 2022 15:03 - Sist endret 25. nov. 2022 13:19