TIMSS & TIMSS Advanced

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn.

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. Ny bok om norsk skolematematikk i lys av TIMSS Advanced og andre storskalastudier finner du her.

I begge undersøkelsene samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS Advanced

TIMSS (grunnskolen)