TIMSS & TIMSS Advanced

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn.

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. Ny bok om norsk skolematematikk i lys av TIMSS Advanced og andre storskalastudier finner du her.

I begge undersøkelsene samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Til skolekontakter i TIMSS 2019

Det er laget en egen side med informasjon om gjennomføring av TIMSS 2019. Siden oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert 24. januar.

Ny TIMSS-undersøkelse i 2019

Våren 2019 skal TIMSS gjennomføres for sjette gang i Norge. Til undersøkelsen er det trukket ut 443 skoler som skal delta. Omtrent halvparten deltar med elever på 5. trinn, den andre halvparten deltar på 9. trinn. Antall elever som skal delta utgjør om lag 10 % av alle elevene som går på hvert trinn.

Seks elever som står ved siden av hverandre.
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Nytt i 2019:

Tidligere TIMSS-undersøkelser ble gjennomført på papir (pTIMSS), men i 2019 vil TIMSS for første gang gjennomføres elektronisk (eTIMSS). Dette er spennende, men det byr også på noen utfordringer. For eksempel kan det by på vanskeligheter å sammenligne resultater fra besvarelser av "papiroppgaver" med besvarelser av "elektroniske" oppgaver – vil elevene løse dem like godt? For å kunne sammenligne Norges resultater fra pTIMSS i 2015 med Norges resultater i eTIMSS i 2019, skal en firedel av utvalget gjennomføre undersøkelsen på papir. De fleste oppgavene i eTIMSS og pTIMSS er helt like og dette gjør det mulig å knytte sammen de papirbaserte og digitale resultatene.

TIMSS Advanced

TIMSS (grunnskolen)