TIMSS & TIMSS Advanced

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn.

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. Ny bok om norsk skolematematikk i lys av TIMSS Advanced og andre storskalastudier finner du her.

I begge undersøkelsene samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Tusen takk til alle skoler, rektorer, lærere, elever og foresatte som deltok i TIMSS-undersøkelsen våren 2019! 

Dette var sjette gang TIMSS ble gjennomført i Norge. I undersøkelsen deltok omtrent 420 skoler. Omtrent halvparten av skolene deltok med elever på 5. trinn, den andre halvparten deltok på 9. trinn. Antall elever som har deltatt utgjør om lag 10 % av alle elevene som går på hvert trinn.

Seks elever som står ved siden av hverandre.
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Resultatene fra TIMSS 2019 offentliggjøres i desember 2020

Den samme dagen som den internasjonale rapporten publiseres, presenteres også de norske resultatene. Dato for pressekonferansen bestemmes i løpet av våren 2020.

Nytt i 2019:

Tidligere TIMSS-undersøkelser ble gjennomført på papir (pTIMSS), men i 2019 vil TIMSS for første gang gjennomføres elektronisk (eTIMSS). Dette er spennende, men det byr også på noen utfordringer. For eksempel kan det by på vanskeligheter å sammenligne resultater fra besvarelser av "papiroppgaver" med besvarelser av "elektroniske" oppgaver – vil elevene løse dem like godt? For å kunne sammenligne Norges resultater fra pTIMSS i 2015 med Norges resultater i eTIMSS i 2019, skal en firedel av utvalget gjennomføre undersøkelsen på papir. De fleste oppgavene i eTIMSS og pTIMSS er helt like og dette gjør det mulig å knytte sammen de papirbaserte og digitale resultatene.

TIMSS Advanced

TIMSS (grunnskolen)