Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS offentliggjøres halvparten av testens oppgaver og disse kan brukes fritt av elever og lærere. 

Den andre halvparten av oppgavene offentliggjøres ikke, for disse brukes om igjen i neste runde. De oppgavene som ikke publiseres, brukes til å knytte to undersøkelser sammen. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan elevenes kompetanse utvikler seg over tid.

I tabellen nedenfor finner du alle de frigitte oppgavene fra TIMSS 1995 fram til TIMSS 2015.

 

Frigitte oppgaver 

 

matematikk

naturfag

 

4. trinn

1995 2003

2007 2011

2015 

1995 2003

2007 2011

2015 

 

8. trinn

1995 2003

2007 2011

2015 

1995 2003

2007 2011

2015  

Eksempler på oppgaver fra TIMSS 2011

4. trinn matematikk, tall

8. trinn naturfag, kjemi

NB! Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse: timss2019@ils.uio.no.

Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 5. okt. 2018 10:50