TIMSS

TIMSS måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og Norge deltok i 1995, 2003, 2007, 2011 og 2015.

Norge deltar også i den neste TIMSS-undersøkelsen som skal gjennomføres våren 2019.

Resultater fra TIMSS 2015

Onsdag 29. november 2016 arrangerte Kunnskapsdepartementet en pressekonferanse i forbindelse med offentliggjøringen av resultatene fra TIMSS 2015.

Pressekonferansen ble avholdt på Majorstuen skole i Oslo og den ble direktesendt via nettet. Du kan fremdeles se sendingen på Kunnskapsdepartementets nettside.

Den norske rapporten kan du lese her.

Den internasjonale rapporten kan du finne her.

TIPS

De frigitte oppgavene kan brukes av lærere i undervisningssammenheng og av andre som måtte ønske å teste seg selv.

TIMSS kan brukes som grunnlag for master- eller doktorgradsoppgaver.