Informasjon til skolekontakter

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av TIMSS 2019. Siden oppdateres kontinuerlig. 

 

19. februar: Manual for gjennomføring er sendt ut til alle skolekontakter via epost. Ta kontakt med oss dersom denne ikke har kommet fram!

Elever som står ved siden av hverandre.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Innhold:


Kontakt oss på timss2019@ils.uio.no eller ring:

Hege Kaarstein 22 85 66 02 413 04 000
Knut-Eirik Baade 22 85 60 54 901 27 772

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg hører det med spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

Om noen vil se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser, er de tilgjengelige på denne siden.

Regionale samlinger for skolekontakter

Tre firedeler av skolene skal delta i eTIMSS, som betyr at undersøkelsen er elektronisk. For å kunne knytte tilbake til tidligere undersøkelser som var på papir, skal en firedel av skoler delta på papir. De deltar i det vi kaller pTIMSS

Vi arrangerte regionale samlinger for alle skolekontaktene i uke 6 og 7. Programmet for hver samling, finner du her.

Dato Sted  Hotell Om
5. februar Oslo Scandic St.Olavsplass eTIMSS
7. februar

Stavanger
Ålesund 

Quality Airport Hotel Stavanger
Aalesund Airport Hotel

eTIMSS
8. februar

Trondheim
Bergen

Thon Hotel Prinsen
Clarion Hotel Admiral

eTIMSS
12. februar

Porsgrunn
Kristiansand
Tromsø

Hotel Vic
Thon Hotel Kristiansand
Clarion Hotel The Edge

eTIMSS

14. februar Oslo KS Agenda eTIMSS
15. februar Gardermoen Clarion Hotel & Congress Oslo Airport eTIMSS og pTIMSS

Presentasjonene fra samlingene finner du her:

Manual for gjennomføring av eTIMSS og pTIMSS sendes på e-post til alle skolekontaktene i løpet av uke 8.

Presentasjonen for gjennomføringen sammen med manualen vil gi skolene et godt grunnlag for å håndtere gjennomføringen på egenhånd. Merk at presentasjonene for del 1 er lagt ut som redigerbare power point-filer. Disse kan bearbeides og brukes for egne elever.

Viktige datoer

  • Innsending av svarskjema innen 7. desember 
  • Regionale samlinger i uke 6 og 7, se dato og sted i tabellen over
  • Påmelding til regionale samlinger innen 16. januar
  • Undersøkelsen gjennomføres fra og med 4. mars til og med 12. april
  • Online spørreskjemaer til lærere, rektorer og foresatte kan besvares i uke 10 – 17

Valg av 3 alternative gjennomføringsdatoer

Undersøkelsen må gjennomføres i perioden fra og med 4. mars til og med 12. april. Skolene setter datoen i samarbeid med oss. I første omgang må skolene foreslå tre mulige datoer for gjennomføring. De alternative datoene sendes inn med svarskjemaet som har frist 7. desember.

Skolene fikk tilsendt valgt dato i januar - de av dere som ønsker å bytte dato må kontakte oss først.


Nedlastbare dokumenter og presentasjoner

De aller fleste dokumentene som sendes ut via epost til skolekontaktene, kan lastes ned her. Dersom du ikke husker om din skole skal delta i eTIMSS (elektronisk) eller pTIMSS (papir), ta kontakt med oss.

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 21. nov. 2018 09:23 - Sist endret 20. feb. 2019 13:50