Informasjon til skolekontakter

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av TIMSS 2019. Siden oppdateres kontinuerlig. 

Elever som står ved siden av hverandre.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Innhold:


Kontakt oss på timss2019@ils.uio.no eller ring:

Hege Kaarstein 22 85 66 02 413 04 000
Knut-Eirik Baade 22 85 60 54 901 27 772

Regionale samlinger for skolekontakter

Tre firedeler av skolene skal delta i eTIMSS, som betyr at undersøkelsen er elektronisk. For å kunne knytte tilbake til tidligere undersøkelser som var på papir, skal en firedel av skoler delta på papir. De deltar i det vi kaller pTIMSS

Vi arrangerer samlinger for alle skolekontaktene hvor vi gir oppdatert informasjon om alt det praktiske og tekniske ved gjennomføringen av TIMSS 2019. Vi setter også av tid til å presentere tidligere resultater fra TIMSS og til faglige diskusjoner. 

Dato Sted  Hotell Om
5. februar Oslo Scandic St.Olavsplass eTIMSS
7. februar

Stavanger
Ålesund 

Quality Airport Hotel Stavanger
Aalesund Airport Hotel

eTIMSS
8. februar

Trondheim
Bergen

Thon Hotel Prinsen
Clarion Hotel Admiral

eTIMSS
12. februar

Porsgrunn
Kristiansand
Tromsø

Hotel Vic
Thon Hotel Kristiansand
Hotell kommer

eTIMSS

14. februar Oslo Hotell kommer eTIMSS
15. februar Gardermoen Clarion Hotel & Congress Oslo Airport eTIMSS og pTIMSS

Alle samlingene varer fra kl. 11 til 16. Vi dekker reiseutgifter og lunsj.

  MERK:

 • For alle skolene som skal delta i pTIMSS, er Gardermoen det eneste samlingsalternativet.
 • For noen skoler vil «nærmeste samling» være Gardermoen.

Vi oppfordrer alle skolene til å sende sin skolekontakt til den nærmeste samlingen!

Viktige datoer

 • Innsending av svarskjema innen 7. desember 
 • Regionale samlinger i uke 6 og 7, se dato og sted i tabellen over
 • Undersøkelsen gjennomføres fra og med 4. mars til og med 12. april
 • Online spørreskjemaer til lærere, rektorer og foresatte kan besvares i uke 9 – 15

Valg av 3 alternative gjennomføringsdatoer

Undersøkelsen må gjennomføres i perioden fra og med 4. mars til og med 12. april. Skolene setter datoen i samarbeid med oss. I første omgang må skolene foreslå tre mulige datoer for gjennomføring. De alternative datoene sendes inn med svarskjemaet som har frist 7. desember.


Nedlastbare dokumenter og presentasjoner

De aller fleste dokumentene som sendes ut via epost til skolekontaktene, kan lastes ned her. Dersom du ikke husker om din skole skal delta i eTIMSS (elektronisk) eller pTIMSS (papir), ta kontakt med oss.

 • Brev til rektor på 5. trinn om deltakelse i eTIMSS eller pTIMSS
 • Brev til rektor på 9. trinn om deltakelse i eTIMSS eller pTIMSS
 • Svarskjema for skoler på 5. trinn som deltar i eTIMSS eller pTIMSS
 • Svarskjema for skoler på 9. trinn som deltar i eTIMSS eller pTIMSS
 • Brev med informasjon om deltakelse til foresatte og elever, lærere og rektor (kommer)
 • Informasjon om hvordan fylle ut elevlister (kommer)
 • Presentasjon fra skolesamling del 1 - om gjennomføring av TIMSS 2019 (kommer)
 • Presentasjon fra skolesamling del 2 - resultater fra TIMSS (kommer)

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 21. nov. 2018 09:23 - Sist endret 26. nov. 2018 12:20