Informasjon til skolekontakter

På denne siden finner du informasjon om gjennomføringen av TIMSS 2019. Siden oppdateres kontinuerlig. 

Elever som står ved siden av hverandre.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Innhold:


Kontakt oss på timss2019@ils.uio.no eller ring:

Hege Kaarstein 22 85 66 02 413 04 000
Knut-Eirik Baade 22 85 60 54 901 27 772

Informasjonsskriv til foresatte, elever, lærere og rektorer

For elevene er TIMSS-undersøkelsen obligatorisk. Elevene skal løse oppgaver i matematikk og naturfag og besvare et spørreskjema.

I tillegg hører det med spørreskjemaer til skolens rektor og de utvalgte klassenes lærere i matematikk og naturfag. På 5. trinn er det også et spørreskjema til de deltagende elevenes foresatte.

For å få gjennomført undersøkelsen, er vi helt avhengige av at foresatte, elever, lærere og rektorer får informasjonen under.

Takk for at du laster ned og distribuerer følgende dokumenter:

Om noen vil se spørreskjemaene fra tidligere TIMSS-undersøkelser, er de tilgjengelige på denne siden.

Regionale samlinger for skolekontakter

Tre firedeler av skolene skal delta i eTIMSS, som betyr at undersøkelsen er elektronisk. For å kunne knytte tilbake til tidligere undersøkelser som var på papir, skal en firedel av skoler delta på papir. De deltar i det vi kaller pTIMSS

Vi arrangerer samlinger for alle skolekontaktene hvor vi gir oppdatert informasjon om alt det praktiske og tekniske ved gjennomføringen av TIMSS 2019. Vi setter også av tid til å presentere tidligere resultater fra TIMSS og til faglige diskusjoner. Programmet for hver samling, kan lastes ned her.

Dato Sted  Hotell Om
5. februar Oslo Scandic St.Olavsplass eTIMSS
7. februar

Stavanger
Ålesund 

Quality Airport Hotel Stavanger
Aalesund Airport Hotel

eTIMSS
8. februar

Trondheim
Bergen

Thon Hotel Prinsen
Clarion Hotel Admiral

eTIMSS
12. februar

Porsgrunn
Kristiansand
Tromsø

Hotel Vic
Thon Hotel Kristiansand
Clarion Hotel The Edge

eTIMSS

14. februar Oslo KS Agenda eTIMSS
15. februar Gardermoen Clarion Hotel & Congress Oslo Airport eTIMSS og pTIMSS

Alle samlingene varer fra kl. 11 til 16. Vi dekker reiseutgifter og lunsj.

  MERK:

  • For alle skolene som skal delta i pTIMSS, er Gardermoen det eneste samlingsalternativet.
  • For noen skoler vil «nærmeste samling» være Gardermoen.

Vi oppfordrer alle skolene til å sende sin skolekontakt til den nærmeste samlingen!

Påmelding regionale samlinger

Den endelige og bindende påmeldingen til de regionale samlingene gjøres via nettskjemaet "Påmelding regional samling for TIMSS 2019"

Påmeldingen er stengt

Viktige datoer

  • Innsending av svarskjema innen 7. desember 
  • Regionale samlinger i uke 6 og 7, se dato og sted i tabellen over
  • Påmelding til regionale samlinger innen 16. januar
  • Undersøkelsen gjennomføres fra og med 4. mars til og med 12. april
  • Online spørreskjemaer til lærere, rektorer og foresatte kan besvares i uke 9 – 15

Valg av 3 alternative gjennomføringsdatoer

Undersøkelsen må gjennomføres i perioden fra og med 4. mars til og med 12. april. Skolene setter datoen i samarbeid med oss. I første omgang må skolene foreslå tre mulige datoer for gjennomføring. De alternative datoene sendes inn med svarskjemaet som har frist 7. desember.


Nedlastbare dokumenter og presentasjoner

De aller fleste dokumentene som sendes ut via epost til skolekontaktene, kan lastes ned her. Dersom du ikke husker om din skole skal delta i eTIMSS (elektronisk) eller pTIMSS (papir), ta kontakt med oss.

Må skolen vår være med i undersøkelsen?

Ja, det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene. Mer om dette kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettside.

Publisert 21. nov. 2018 09:23 - Sist endret 11. feb. 2019 14:30