TIMSS Advanced

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS Advanced gjennomføres i 2015, og Norge deltar med elever fra Matematikk R2 og Fysikk 2. TIMSS Advanced har tidligere blitt gjennomført to ganger, i 1995/1998 og i 2008. Begge disse gangene deltok Norge med tilsvarende elevpopulasjoner.

Resultatene fra TIMSS Advanced 2015 ble offentliggjort 29. november 2016.

Kontakt

Prosjektleder
Liv Sissel Grønmo

Prosjektmedarbeidere

Torgeir Onstad

Arne Hole

Anubha Rohatgi

 

Kontakt oss på:

timss-adv2015@ils.uio.no

Logo TIMSS Advanced 2015