Deltakere i Ledelse av reformarbeid i videregående skole - endringsverksted som metode (ChangeLead)