Påmelding

Deltakelse på konferansen vil koste kr 1000 per person som dekker alle oppholdsutgifter (overnatting, måltider og festmiddag mandag.) Deltakere som trenger overnatting fra søndag får innvilget det.

Publisert 4. sep. 2012 12:32 - Sist endret 26. feb. 2015 12:20