Et norskfag for alle? Språklige minoriteter i videregående opplæring (avsluttet)

Om prosjektet

Klasseromsobservasjoner, e-postkorrespondanse med lærer og gruppeintervjuer med elever analyseres med utgangspunkt i spørsmål om hvordan språklige minoriteter inkluderes i faget. I samme perspektiv analyseres nye lærebøker i norsk i LK06 for å undersøke hvordan og i hvilken grad nye formålsformuleringer og nye kompetansemål knyttet til flerspråklighet og flerkulturelle uttrykk i det norske samfunnet tematiseres.

Publisert 9. sep. 2010 12:36 - Sist endret 10. mars 2016 11:26