Publikasjoner

Rapporter

Tidspunkt for rapportering av resultater:

11.12.08 - Rapport 1 Det nasjonale styringsnivået. Intensjoner, forventninger og vurderinger. Analyse kvalitative data, sentralt nivå.

14.01.10 - Rapport 2 Kunnskapsløftet - tung bør og bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Analyse kvalitative data, skoleeier, skoler.

02.02.10 - Rapport 3 Analyse kvalitative data, skolenivå

01.04.11 - Sluttrapport Analyse kvalitative data, casestudier, fellessurvey 2

 

Artikler

Møller, J., Ottesen, E. & Hertzberg, F. (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge (4)1, artikkel 15, 1-23.

Aasen, P. & Sandberg, N. (2010) Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet. Acta Didactica Norge (4)1, artikkel 18, 1-20.

 

Publisert 13. sep. 2010 14:54 - Sist endret 23. feb. 2016 14:54