Publikasjoner

Dewilde, J. (2016). «Det er bare i hjertet mitt»: Portrett av en transspråklig ungdom som diktskriver. Skandinaviske Sprogstudier, 7(2), 46–62.  

Dewilde, J. (2017). Multilingual young people as writers in a global age. I B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), New perspectives on translanguaging and education (s. 56–71). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Dewilde, J. (2017). Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer. International Journal of Bilingualism. doi:10.1177/1367006917740975

Dewilde, J., & Igland, M.-A. (2015). “No problem, janem”: En transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving. In A. Golden & E. Selj (Eds.), Skriving på norsk som andrespråk: Vurdering, opplæring og elevenes stemmer (s. 109–126). Oslo, Norway: Cappelen Damm Akademisk.Dewilde, J., & Kulbrandstad, L. A. (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand ‒ nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 11(2), 13‒33.

Dewilde, J., & Kulbrandstad, L. A. (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand ‒ nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 11(2), 13‒33.

Dewilde, J., & Skrefsrud, T.-A. (2016). Including alternative stories in the mainstream: How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school. International Journal of Inclusive Education, 20(10), 1032–1042. doi:http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2016.1145263

Følgende publikasjon er rettet mot praksisfeltet:

Dewilde, J. (2016). «I dine øyne er jeg fortapt»: Flerspråklig skriving i skolen. Bedre skole, 2, 68–71.

Publisert 23. aug. 2018 19:08 - Sist endret 23. aug. 2018 19:08