English version of this page

Inter-Cultural Community Evaluation and Planning (ICCEP)

Prosjektet utvikler et fellesskapsbasert planleggings- og evalueringssystem (ICCEP). I systemet kan skoler og andre aktører samarbeide i nettverk for forbedring av forholdene for elever med migrasjonsbakgrunn. Et medlem av nettverket eller et eksternt organ fungerer som tilrettelegger og megler.

Illustrasjonsfoto av to unge gutter i et klasserom.

I systemet som prosjektet utvikler kan skoler og andre aktører samarbeide i nettverk for forbedring av forholdene for elever med migrasjonsbakgrunn (Illustrasjonsfoto: Jeswin Thomas på Unsplash).

Om prosjektet

Begrepet ICCEP betyr å involvere alle aktører i prosessen med evaluering og planlegging. I dette prosjektet vil utdanningsstyringssystemene og den tilhørende interkulturelle utdanningspolitikken og styringsdokumentene fra deltakerlandene bli studert. Lærernes, skolelederes og andre støttefunksjoners respons vil føre til utvikling av et konseptuelt kart over ICCEP, samt utvikling av et rammeverk for kvalitetsindikatorer og et detaljert verktøysett for ICCEP.

Gjennom casestudier vil prosjektet utforske hvilke opplæringsbehov som kan identifiseres for å utvikle kompetansen til medlemmer av nettverket. Derfor inkluderer dette prosjektet utvikling av et MOOC (åpent nettkurs), og et verktøysett med viktige ressurser for å planlegge og integrere elever med migrasjonsbakgrunn i samfunnet. Det vil også innebære opplæring i verktøyene som kreves for ICCEP.

Bakgrunn og samarbeid

Prosjektpartnerskapet har lang erfaring og består av representanter for

Det planlagte resultatet av prosjektet er et omfattende verktøy for ICCEP, som er tilpasset EUs styringsstrukturer.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+ 2020 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project.

Andre ressurser

Publisert 28. apr. 2021 15:26 - Sist endret 28. apr. 2021 15:28