Tidligere ICILS-undersøkelser

ICILS-undersøkelsen ble gjennomført våren 2013 og blir gjennomført igjen i 2023.

ICILS 2013

Resultater for ICILS 2013 ble offentliggjort i november 2014. Les prosjektrapporten:

Hatlevik, O. E. & Throndsen, I. (red.) Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. (PDF)

Publisert 7. mars 2021 20:31 - Sist endret 7. mars 2021 20:31