Deltakere i Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon -skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø

Navn Telefon E-post Emneord
Sylvi Stenersen Hovdenak +47 22857877 s.s.hovdenak@ils.uio.no Læring og utdanning