Deltakere i Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon -skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø