Forskningsdesign

Studien er organisert i tre delprosjekter

  1. Identifisere prosedyrer, veiledninger, rundskriv og ev. andre verktøy som er utviklet for å hjelpe lokalt nivå i å fortolke rettslige standarder i Opplæringsloven.
  2. Undersøke hvordan rettslige standarder omformes til profesjonell handling på lokalt nivå.
  3. Undersøke gjennomføringen av det nasjonale tilsynet av skoleeiere i lys av rettslige standarder knyttet til elevenes rett til tilpasset opplæring, spesialundervisning og et godt psykososialt arbeidsmiljø.
Publisert 19. jan. 2012 12:44