Metoder

  • Kartlegging av verktøy og mekanismer (dokumenter og prosedyrer)
  • Kartlegging av skolelederes kunnskap og holdninger til Opplæringslovens §, 1-3, 5-1 og 9-1 og de verktøy som medierer fortolkningen av disse (survey til representativt utvalg av kommuner/ fylkeskommuner og rektorer)
  • Kasusstudier i tre kommuner og seks grunnskoler, to fylker og fire videregående skoler. Semi-strukturerte intervjuer, fokusgrupper, observasjon av nasjonale tilsynsgrupper
  • Komparativ analyse av gjennomføringen av nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige
Publisert 19. jan. 2012 12:44 - Sist endret 19. jan. 2012 12:44