Nyheter

Omtale av LEX-EL-prosjektet: Hva er barnets beste?

Lenke 

LEX-EL presenterer funn på Skolelederdagen 2016

LEX-EL presenterer forskningsfunn på UV-fakultetets jubileumseminar

FINNUT, 12/2015: Mer lov og rett i skolen

Lenke 

Skolelederen, 6/2015: Jorunn Møller om  ledelse i fremtidens skole

FINNUT 2014: LEX-EL presenterer foreløpige funn

 

Oppslag på forskning.no om tilsyn

Lenke

Disputas 6. desember 2016: Jeffrey B. Hall

Lenke

Skolelederen nr. 10/2016

Lenke 

Ny antologi fra LEXEL-prosjektet;

Lenke 

 

Ny artikkel publisert om felles nasjonalt tilsyn;

Lenke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 19. okt. 2017 13:41 - Sist endret 9. mai 2022 11:28