Referansegruppe

I prosjektet er det etablert en referansegruppe som består av ledere som representerer ulike nivåer i skolesystemet og ledere for fagforeninger. Hensikten er å drøfte hvordan resultatene fra analysene i prosjektet kan nå ut til praksisfeltet på best mulig måte. Referansegruppa vil møte prosjektgruppa to ganger per år.
 

  • Brit Jakobsson, Underdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, fmoabja@fylkesmannen.no
  • Stein Kjelland Olsen, Rektor, Ski ungdomsskole, SteinKjelland.Olsen@ski.kommune.no
  • Anne Tove Strande, Fagleder/Avdelingsleder, Sandefjord videregående skole, annest@vfk.no 
  • Jan Sivert Jøsendal, Avdelingsdirektør Utdanning, KS, jan.sivert.josendal@ks.no
  • Solveig Hvidsten Dahl, Leder av Skolelederforbundet,  solveig.dahl@skolelederforbundet.no
  • Berit Anne Halkjelsvik, Leder Lederrådet i Utdanningsforbundet, beri.anne.halkjelsvik@utdanningsforbundet.no
     
Publisert 27. juni 2012 14:12 - Sist endret 6. feb. 2013 08:54