English version of this page

Linking Instruction and Student Achievement (LISA)

LISA (Linking Instruction & Student Achievement) er en omfattende videostudie av norske klasserom. Prosjektet undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet.

Foto av prosjektleder Kirsti Klette og stipendiat Roar Bakken Stovner. Foto: Shane Colvin/ UV.

Som den største videostudien på skole i sitt slag, gir LISA-studien et unikt innblikk i hvordan det undervises i norske klasserom etter innføringen av Kunnskapsløftet. Foto: Shane Colvin/ UV.

Forskerne i LISA er opptatt av

 • hvordan elevene selv opplever undervisningen
 • hva som er vanlige arbeidsformer i fagene
 • sammenhenger mellom undervisning og læring

Aktuelt

Om prosjektet

Omfattende datainnsamling

Noe av det mest spennende med LISA-designet er at studien kombinerer videodata fra undervisning med testresultater fra de samme klasserommene. Dette har i liten grad blitt gjort tidligere i Norge. Teamet har filmet undervisningstimer ved rundt femti ungdomsskoler rundt om i Norge. Elevene har også svart på en spørreundersøkelse, og forskerne ser på nasjonale prøver for å vite noe om den faglige fremgangen.

Video fra klasserommet

Høsten 2014 startet den omfattende datainnsamlingen. Forskerne har siden gjort videoopptak av fire undervisningstimer i norsk og matematikk på 8. trinn ved hver av skolene. Ett kamera har filmet klassen som helhet og ett kamera har fulgt læreren. En av hovedgrunnene til at LISA-prosjektet bruker video, er at det er en systematisk måte å hente inn data på, som tydelig skiller datainnhentingen og datatolkningen. I tillegg vil det være mulig for flere forskere å bruke det samme materialet. Det har blitt gjort tidligere i for eksempel prosjektet PISA+.

LISA ledes av Professor Kirsti Klette, som har lang erfaring med klasseromsforskning og videostudier. Forskerne i prosjektet samarbeider tett med Teaching Learning Videolab ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Internasjonalt samarbeid

LISA-teamet samarbeider bredt med andre universiteter, blant annet Stanford og Harvard i USA. Ved Stanford University har forskerne jobbet med videokoding sammen med amerikanske og finske forskere. En av de metodiske ambisjonene LISA-prosjektet har, er å ta i bruk videokoder som med hell er brukt i annen relevant forskning. På denne måten kan man sammenligne funn i Norge med funn fra andre land. Dessuten vil det være mulig å vurdere hvordan ulike koder – som peker på kjennetegn ved undervisning– gir ulike bilder av datamaterialet.

Hvilke felt har forskerne i LISA-studien?

Til sammen undersøker forskerne i prosjektet litt ulike ting:

 • Kirsti Klette er prosjektleder og først og fremst opptatt av design, metoder og instrumenter for å måle og beskrive kvalitetstrekk ved lærernes undervisning og hvordan disse bidrar til elevenes læring.
 • Astrid Roe er mest opptatt av å se etter sammenhenger mellom det som skjer i klasserommet, hvordan elevene selv opplever læringsmiljøet og elevenes framgang på nasjonale prøver
 • Marte Blikstad-Balas er spesielt interessert i hvordan tekster brukes i norskfaget.

Stipendiatene

 • Camilla Gudmunsdatter Magnusson undersøker hvordan norsklærerne underviser i lesestrategier.
 • Roar Bakken Stovners prosjekt dreier seg om hvordan lærere gir tilbakemeldinger i matematikktimer og hvordan dette gir utslag på elevers læring.
 • Jennifer Luoto sammenligner hvordan matematikkundervisning foregår i Norge og i Finland.
 • Ida Lodding Gabrielsens prosjekt undersøker litteraturens rolle i norskundervisningen.

I tillegg har flere masterstudenter oppgaver knyttet til prosjektet.

Se stipendatene presentere sine prosjekt:

Video: Shane Colvin/UV, manusarbeid: Sandra R. Nielsen/ILS

Finansiering

Norges forskningsråd finansierer studien.

Introduksjon til prosjektet

Video: Shane Colvin/UV, manusarbeid: Sandra R. Nielsen/ILS

Formidling

Her finner du omtale av LISA-prosjektet i media.

Les også

Norske ungdomsskoler – bedre enn sitt rykte?

  Publikasjoner

  Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti (2021). Hvilke læremidler bruker norsklærerne på åttende trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 ;Volum 105.(3) s. 268-281.

  Bell, C. A., Dobbelaer, M. J., Klette, K., & Visscher, A. (2019). Qualities of classroom observation systems. School effectiveness and school improvement30(1), 3-29.

  Magnusson, C. G; Roe, A. & Blikstad-Balas, M. (2019). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly54(2), 187-212.

  Blikstad-Balas, M. (2018). Skrivediskurser i norskfaget-en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinnNordic Journal of Literacy Research4(1).

  Blikstad-Balas, M., Roe, A., & Klette, K. (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary ClassroomsWritten Communication35(2), 119-154.

  Klette, K., Sahlström, F., Blikstad-Balas, M., Luoto, J., Tanner, M., Tengberg, M., ... & Slotte, A. (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classroomsEducation Inquiry9(1), 57-77.

  Klette, K. & Blikstad-Balas, M. (2017). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  s 1- 18 . doi:10.1177/1474904117703228

  Klette, K, Blikstad-Balas, M, & Roe, A. (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.

  • Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2021). Hvilke læremidler bruker norsklærerne på åttende trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(3), s. 268–281. Fulltekst i vitenarkiv
  • Stovner, Roar Bakken & Klette, Kirsti (2021). Teacher feedback on procedural skills, conceptual understanding, and mathematical practices: A video study in lower secondary mathematics classrooms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 110. doi: 10.1016/j.tate.2021.103593. Fulltekst i vitenarkiv
  • Stovner, Roar Bakken; Klette, Kirsti & Nortvedt, Guri-Anne (2021). The instructional situations in which mathematics teachers provide substantive feedback. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. 108(3), s. 533–551. doi: 10.1007/s10649-021-10065-w. Fulltekst i vitenarkiv
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2021). Reading Literacy Practices in Norwegian Lower- Secondary Classrooms: Examining the Patterns of Teacher Questions. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1869078. Fulltekst i vitenarkiv
  • Magnusson, Camilla G. (2020). Examining the polestar of reading comprehension: one teacher's instruction in one L1 classroom and students' metacognitive knowledge of reading. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. doi: 10.17239/L1ESLL-2020.20.01.18.
  • Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti & Svenkerud, Sigrun (2019). Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education. ISSN 1743-727X. 43(1), s. 53–66. doi: 10.1080/1743727X.2018.1563062.
  • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen (2019). Diversity in coherence: Strengths and opportunities of three programs. Journal of Teacher Education. ISSN 0022-4871. 70(3), s. 192–205. doi: 10.1177/0022487117737305. Fulltekst i vitenarkiv
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. doi: 10.1002/rrq.231.
  • Klette, Kirsti; Bell, Courtney A.; Dobbelaer, Marjoleine & Visscher, Adrie (2018). Qualities of classroom observation systems. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. s. 3–29. doi: 10.1080/09243453.2018.1539014. Fulltekst i vitenarkiv
  • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael & Slotte, Anna [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(1), s. 57–77. doi: 10.1080/20004508.2018.1428036. Fulltekst i vitenarkiv
  • Klette, Kirsti (2018). Individualism and Collectivism in Nordic Schools - A Comparative Approach. I Witoszek, Nina & Midttun, Atle (Red.), Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond. Routledge. ISSN 978-1138718210. s. 59–79. doi: 10.4324/9781315195964-4.
  • Klette, Kirsti (2018). A new generation classroom studies. I Osbeck, Christina; Ingerman, Åke & Claesson, Silwa (Red.), Didactic classroom studies A potential research direction. Nordic Academic Press. ISSN 9789188661456. s. 225–243. doi: 10.21525/kriterium.14.k.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Gabrielsen, Ida Lodding (2019). Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen? .
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). Reading Comprehension Instruction and Students’ Metacognitive Awareness in One Effective L1 Classroom at the Lower-Secondary Level.
  • Luoto, Jennifer Maria (2019). What shapes classroom discourse in the mathematics classrooms? A study of instructional practices, meta-rules and teacher perspectives.
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). I hvilken grad og hvordan er leseforståelsesstrategier integrert i norskundervisning på ungdomstrinnet?
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). One teacher’s reading comprehension instruction in one classroom in grade 8, 9 and 10.
  • Gabrielsen, Ida Lodding & Oksbjerg, Marianne (2019). Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis.
  • Klette, Kirsti (2019). Ethical by Design: Secure, Accessible and Shareable Video Data Experiences from the LISA study .
  • Martin, Christie; Radišić, Jelena; Stovner, Roar Bakken; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2019). Exploring the use of mathematics observation tools across contexts - How do these tools shape our understanding of instructional quality when applied in different school settings? .
  • Stovner, Roar Bakken & Nortvedt, Guri A. (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach.
  • Klette, Kirsti (2019). Utfordringer i lærerutdanningen i et internasjonalt perspektiv.
  • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1(1), s. 65–67.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 17. des. 2013 10:20 - Sist endret 31. mai 2022 10:10