English version of this page

Linking Instruction and Student Achievement (LISA)

LISA (Linking Instruction & Student Achievement) er en omfattende videostudie av norske klasserom. Prosjektet undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet.

Prosjektleder Kirsti Klette og stipendiat Roar Bakken Stovner avbildet. Som den største videostudien på skole i sitt slag, gir LISA-studien et unikt innblikk i hvordan det undervises i norske klasserom etter innføringen av Kunnskapsløftet. Foto: Shane Colvin/ UV.

Som den største videostudien på skole i sitt slag, gir LISA-studien et unikt innblikk i hvordan det undervises i norske klasserom etter innføringen av Kunnskapsløftet. Foto: Shane Colvin/ UV.

Forskerne i LISA er opptatt av

 • hvordan elevene selv opplever undervisningen
 • hva som er vanlige arbeidsformer i fagene
 • sammenhenger mellom undervisning og læring

Om prosjektet

Omfattende datainnsamling

Noe av det mest spennende med LISA-designet er at studien kombinerer videodata fra undervisning med testresultater fra de samme klasserommene. Dette har i liten grad blitt gjort tidligere i Norge. Teamet har filmet undervisningstimer ved rundt femti ungdomsskoler rundt om i Norge. Elevene har også svart på en spørreundersøkelse, og forskerne ser på nasjonale prøver for å vite noe om den faglige fremgangen.

Video fra klasserommet

Høsten 2014 startet den omfattende datainnsamlingen. Forskerne har siden gjort videoopptak av fire undervisningstimer i norsk og matematikk på 8. trinn ved hver av skolene. Ett kamera har filmet klassen som helhet og ett kamera har fulgt læreren. En av hovedgrunnene til at LISA-prosjektet bruker video, er at det er en systematisk måte å hente inn data på, som tydelig skiller datainnhentingen og datatolkningen. I tillegg vil det være mulig for flere forskere å bruke det samme materialet. Det har blitt gjort tidligere i for eksempel prosjektet PISA+.

LISA ledes av Professor Kirsti Klette, som har lang erfaring med klasseromsforskning og videostudier. Forskerne i prosjektet samarbeider tett med Teaching Learning Videolab ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Internasjonalt samarbeid

LISA-teamet samarbeider bredt med andre universiteter, blant annet Stanford og Harvard i USA. Ved Stanford University har forskerne jobbet med videokoding sammen med amerikanske og finske forskere. En av de metodiske ambisjonene LISA-prosjektet har, er å ta i bruk videokoder som med hell er brukt i annen relevant forskning. På denne måten kan man sammenligne funn i Norge med funn fra andre land. Dessuten vil det være mulig å vurdere hvordan ulike koder – som peker på kjennetegn ved undervisning– gir ulike bilder av datamaterialet.

Hvilke felt har forskerne i LISA-studien?

Til sammen undersøker forskerne i prosjektet litt ulike ting:

 • Kirsti Klette er prosjektleder og først og fremst opptatt av design, metoder og instrumenter for å måle og beskrive kvalitetstrekk ved lærernes undervisning og hvordan disse bidrar til elevenes læring.
 • Astrid Roe er mest opptatt av å se etter sammenhenger mellom det som skjer i klasserommet, hvordan elevene selv opplever læringsmiljøet og elevenes framgang på nasjonale prøver
 • Marte Blikstad-Balas er spesielt interessert i hvordan tekster brukes i norskfaget.

Stipendiatene

 • Camilla Gudmunsdatter Magnusson undersøker hvordan norsklærerne underviser i lesestrategier.
 • Roar Bakken Stovners prosjekt dreier seg om hvordan lærere gir tilbakemeldinger i matematikktimer og hvordan dette gir utslag på elevers læring.
 • Jennifer Luoto sammenligner hvordan matematikkundervisning foregår i Norge og i Finland.
 • Ida Lodding Gabrielsens prosjekt undersøker litteraturens rolle i norskundervisningen.

I tillegg har flere masterstudenter oppgaver knyttet til prosjektet.

Se stipendatene presentere sine prosjekt:

Finansiering

Norges forskningsråd finansierer studien.

Introduksjon til prosjektet

 

Formidling

Her finner du omtale av LISA-prosjektet i media.

Les også

Norske ungdomsskoler – bedre enn sitt rykte?

  Publikasjoner

   

  Blikstad-Balas, M. (2018). Skrivediskurser i norskfaget-en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinnNordic Journal of Literacy Research4(1).

  Blikstad-Balas, M., Roe, A., & Klette, K. (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary ClassroomsWritten Communication35(2), 119-154.

  Klette, K., Sahlström, F., Blikstad-Balas, M., Luoto, J., Tanner, M., Tengberg, M., ... & Slotte, A. (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classroomsEducation Inquiry9(1), 57-77.

  Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  s 1- 18 . doi:10.1177/1474904117703228

  Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.

  Publisert 17. des. 2013 10:20 - Sist endret 10. okt. 2018 14:55