Nyheter

Foto fra podcast-studio
Publisert 10. apr. 2019 09:34

Student Vilde Matilde Skram og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik forteller i ny podcast om erfaringene fra mastergradsemnet EDID4001. 

Bilde av to klasserom uten elever, gjennom et filter
Publisert 7. mars 2019 08:12

I et nytt masteremne i engelskdidaktikk får studentene roller som forskningsassistenter i det pågående videoprosjektet LISE – Linking Instruction and Student Experiences. Resultatet presenteres på en prøveforelesning.