Digitalt analyseseminar med nåværende studenter 2021

I dette seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data.

analyseseminar

Foto: Joke Dewilde

Mål

Målet med seminaret er å gjøre studenter i stand til å gjøre gode analyser gjennom felles refleksjon omkring data.

Forberedelser

Som forberedelse, skal du fylle inn Prosjektoversikt for dataverksted (maks. 1 side) og sende til Joke innen torsdag 21. januar. Det forventes ikke at du skal ha analysert ferdig materialet, men sammendraget tenkes som en hjelp til å komme i gang med analysene.

I tillegg skal du velge ut noe materialet, som du ønsker å få belyst i fellesskap. Det kan være en transkripsjon av et intervju, et feltnotat, noen sider av et læreverk, noen elevtekster. Ta 9 kopier som du kan dele ut til de andre deltakerne.

Verkstedet

  • Fortell kort om prosjektet og presenter materialet som dere ønsker å diskutere i fellesskap (jf. prosjektoversikten) (2 min.)
  • Alle leser gjennom materialet (4 min.)
  • Vi tar en runde der alle kommenterer/løfter fram noe som de synes er interessant (12 min.)
  • Åpen diskusjon med utgangspunkt i materialet (12 min.)

Program

09.15 – 09.30    Innledning v/Joke Dewilde & Line Møller Daugaard
09.30 – 10:00    Karoline
10.00 – 10.30    Julie

PAUSE

10.40 – 11.10    Saleha
11.10 – 11.40    Caroline

PAUSE

11.50 – 12.20    Maryam
12.20 – 13.00    Om analyse, analysestrategier og representasjon
 

Emneord: Flerspråklighet, masteroppgave, milenga
Publisert 2. des. 2020 16:32 - Sist endret 19. mars 2021 13:24