Analyseseminar med nåværende studenter

I dette seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data.

analyseseminar

Foto: Joke Dewilde

Forberedelser

Som forberedelse, skal du sende inn prosjektoversikt for dataverksted (maks. 1 side) og sende til Joke innen torsdag 23. januar. Det forventes ikke at du skal ha analysert ferdig materialet, men sammendraget tenkes som en hjelp til å komme i gang med analysene.

I tillegg skal du velge ut noe materialet, som du ønsker å få belyst i fellesskap. Det kan være en transkripsjon av et intervju, et feltnotat, noen sider av et læreverk, noen elevtekster. Ta 9 kopier som du kan dele ut til de andre deltakerne.

Verkstedet

  • Fortell ganske kort om prosjektet og presenter materialet som dere ønsker å diskutere i fellesskap (jf. sammendraget) (2 min.)
  • Alle leser gjennom materialet (4 min.)
  • Vi tar en runde der alle kommenterer/løfter fram noe som de synes er interessant (12 min.)
  • Åpen diskusjon med utgangspunkt i materialet (12 min.)

Program

09.15 – 09.30    Innledning v/Joke Dewilde
(Hvordan kan vi forstå og fortolke problemstillinger relatert til flerspråklighet i data?)
09.30 – 10.00    Victoria
10.05 – 10.35    Bleona & Umran

PAUSE

10.50 – 11.20    Shaz
11.25 – 11.55    Fatima

LUNSJ

12.30 – 13.00    Celine
13.05 – 13.35    Amalie
13.40 – 14.30    Oppsummering og veien videre
(Hvordan arbeider vi med data på andre språk enn norsk? Hvordan kan data på flere språk representeres i analysen?)

Emneord: Flerspråklighet, masteroppgave, milenga
Publisert 20. des. 2019 11:14 - Sist endret 21. mai 2021 19:24