Digitalt skriveseminar

I dette seminaret vil du gi og få respons på masteroppgavetekst.

Hender som skriver på bærbar datamaskin. Foto.

(Illustrasjonsfoto: Stanley Dai/Unsplash)

Målet

Målet med skriveseminaret er å styrke studenters evne til å skrive faglige resonnement. 

Forberedelser

Som forberedelse, skal du fylle inn Prosjektoversikt for dataverksted (maks. 1 side) og sende det til Joke innen mandag 12. april.

I tillegg skal du velge 3 sider som du har skrevet til masteroppgaven, som du ønsker å få belyst i fellesskap. Det kan være en del av teorikapitlet, tidligere forskning, en begynnende analyse, el.l. Send Joke teksten også innen mandag 12. april, slik at hun kan dele det med de andre deltakerne.

Verkstedet

 • Introduser teksten: (2 min.)
  1) Hvorfor har du valgt utdraget?
  2) Hvor hører utdraget hjemme i din foreløpige plan for masteroppgaven?
 • En medstudent gir respons på teksten (maks. 5 min.) 
  Mulige responsstartere: Jeg undrer meg over…, Hva ville skje hvis…, Kunne man isteden…, Hva mener du med…., Jeg forstår ikke…
 • Line og Joke gir respons på teksten
 • Åpen diskusjon med utgangspunkt i teksten
 • Skribenten oppsummerer kort

Program

09.15 - 09.30      Innledning v/Joke
09.30 - 10.00      Saleha
10.00 - 10.30      Maryam

PAUSE

10.40 - 11.10     Karoline
11.10 - 11.40     Julie

PAUSE

11.50 - 13.00     Oppsummering og veien videre v/Line

Publisert 25. jan. 2021 14:49 - Sist endret 15. apr. 2021 08:26