Seminar om flerspråklighet i naturfagdidaktikk og læreroppfatninger

Tema for seminaret er flerspråklighet i naturfagsklasserommet og læreroppfatninger i det flerspråklige klasserommet.  

Mikroskoper i klasserommet

(Foto: Unsplash.com)

I seminaret vil flerspråklighet i naturfagsklasserommet og læreroppfatninger i det flerspråklige klasserommet belyses gjennom presentasjon av nyere forskning på feltet, samt to pågående masterprosjekter. Representanter fra skolene vil også bidra i diskusjonene for å styrke profesjonsrelevansen.  

10.00 - 10.05   Velkommen v/Joke Dewilde

10.05 - 11.00   Flerspråklighet i naturfagsklasserommet og læreroppfatninger i det
                        flerspråklige klasserommet v/Åsa Wedin

11.10 - 11.40   Presentasjon v/Maryam Sarwar (masterstudent i naturfagdidaktikk)

11.45 - 12.15   Presentasjon v/Sanaz Rezvany (masterstudent i engelskdidaktikk)

12.20 - 12.30   Avsluttende diskusjon

Publisert 1. sep. 2020 11:52 - Sist endret 25. jan. 2021 15:16