Inspirasjonsseminar for nye studenter 2019

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Bildet kan inneholde: seminar, presentasjon, konferanse rom, begivenhet, projeksjonsskjerm.

(Foto: Joke Dewilde)

Mål

Målet for seminaret er å bidra til utvikling og gjennomføring av gode, relevante og interessante masterprosjekter om flerspråklighet i opplæring.

Målgruppe

Studenter på DIFO4001 og masterveilederne i alle fag

Ansvarlig

Seminarene er et samarbeid mellom førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning Joke Dewilde og dosent Line Møller Daugaard fra VIA University College i Danmark.

Påmelding

Påmelding skjer via e-post til Joke Dewilde joke.dewilde@ils.uio.no innen 13. januar 2019. Opplys også hvilket fag du skriver masteroppgave innenfor. 

Program

09.15 – 10.00   Introduksjon og rammene for masteroppgaven, runde rundt bordet

10.15 – 12.00   Hvordan kan et masterprosjekt om til flerspråklighet i opplæring tilrettelegges? Hva kan undersøkes – og hvordan? Hvilke innsikter åpner forskjellige design opp for? Hvordan kan det skapes tydelige sammenhenger mellom teori og metode i designet? Eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog og arbeid i faggrupper. Oppsummering.

13.00 – 15.00   I denne delen av seminaret vil det være mulig å få sparring på egne første ideer til masterprosjekter med seminarlederne som gruppeveiledning. Studentene deles inn i mindre grupper. Nærmere opplysninger følger.

Publisert 16. jan. 2020 07:29 - Sist endret 25. jan. 2021 15:16