Seminar med eksterne aktører

Seminaret ønsker å bidra til å styrke profesjonsrelevansen i masteroppgaver om flerspråklighet gjennom samarbeid med eksterne aktører.

Elever i klasserommet. Foto.

Flerspråklighet i opplæring er et av satsingsområdene til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. For å styrke koblingen mellom forskning og praksis, inviterer vi universitetsskolene og NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring til et digitaltseminar, sammen med studenter som skriver masteroppgave om flerspråklighet i opplæring og skal samle data i løpet av høsten 2020.

I forkant av seminaret vil det sendes ut en kort videopresentasjon om nyere perspektiver rundt flerspråklighet i opplæring, som vil danne et bakteppe for diskusjonene under det digitale seminaret. Det legges opp til korte presentasjoner av studenters prosjektbeskrivelser, samt arbeid med flerspråklighet ved universitetsskoler og NAFO. Etterpå settes det av rikelig med tid til å dele interesser og erfaringer. Før seminaret vil masterstudenter og aktuelle samarbeidspartnere kobles.

Program

12.00 - 12.10    Velkommen, kort om målet for seminaret
12.10 - 13.00    Presentasjon ved studenter (5 min. hver, enkel PowerPoint)
13.00 - 13.15    Pause
13.15 - 13.50    Presentasjon ved universitetsskoler (10 min. hver, enkel PowerPoint)
13.50 - 14.05    Pause
14.05 - 14.25    Presentasjon ved NAFO (15 min., enkel PowerPoint)
14.25 - 14.30    Avklaringer og tilbakemeldinger
14.50 - 15.00    Mindre diskusjonsgrupper (breakout room)

Publisert 20. des. 2019 11:14 - Sist endret 25. jan. 2021 15:16