Seminar om flerspråklighet i norskfaget

Tema er flerspråklighet i norskfaget.  

Flyktningleir. Foto.

I seminaret vil flerspråklighet i norskfaget belyses gjennom presentasjon av nyere forskning på feltet, samt to pågående masterprosjekter. Representanter fra skolene vil også bidra i diskusjonene for å styrke profesjonsrelevansen.  

12.00 - 12.05   Velkommen v/Joke Dewilde

12.05 - 13.05   Innlegget "Oi, så fin stemme jeg har!" Myndiggjørende språkdidaktiske praksiser med nyankomne minoritetselever v/Irmelin Kjelaas (førsteamanuensis i norskdidaktikk v/NTNU)

I dette innlegget presenterer Irmelin Kjelaas erfaringer og funn fra to forsknings- og utviklingsprosjekter med ungdom med lite skolebakgrunn og svake skriftspråklige ferdigheter. Prosjekta omhandler henholdsvis skriving og samtale i den tidlige norskopplæringa, og fokus ligger på mestring og myndiggjøring; at elevene skal «finne sine egne stemmer». I dette arbeidet utgjør elevenes flerspråklige repertoar et omdreiningspunkt, og bruken av tospråklige lærere og flerspråklige tilnærminger for øvrig står sentralt.

13.15 - 14.00   Presentasjon v/Tone Evensen (lektor ved Voksenpedagogisk senter, Ringsaker)
14.00 - 14.30   Presentasjon v/Caroline Dege Simonsen (masterstudent i norskdidaktikk)

14.30 - 15.00   Avsluttende diskusjon

Publisert 4. sep. 2020 09:56 - Sist endret 25. jan. 2021 15:16