Seminar om flerspråklighet i samfunnsfagdidaktikk

Tema for seminaret er flerspråklighet i samfunnsfagdidaktikk. 

hånd som holder mynter. svart hvitt. foto.

I seminaret vil flerspråklighet i samfunnsfaget belyses gjennom presentasjon av tre pågående masterprosjekter. Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk Elin Sæther vil være kommentator før diskusjonen åpnes.  

13.00 - 13.05   Velkommen v/Joke Dewilde
13.05 - 13.25   Intervju med Einar Ilner (Holtet videregående skole)
13.25 - 13.55   Presentasjon v/Karoline Hatvik (masterstudent i samfunnsfagdidaktikk)

14.05 - 14.35   Presentasjon v/Saleha Ayoubi (masterstudent i samfunnsfagdidaktikk)
14.35 - 15.05   Presentasjon v/Julie Iveland Sand (masterstudent i samfunnsfagdidaktikk)
15.05 - 15.30   Avsluttende diskusjon

Publisert 21. sep. 2020 19:20 - Sist endret 25. jan. 2021 15:16