English version of this page

Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu)

MuLVu studerer hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med multimodale tekster og hvordan lærerne vurderer dette arbeidet i klasserom der alle elever har sin egen digitale enhet. 

Gutt foran tablet i klasserom.

Multimodal tekstproduksjon i det digitale klasserommet stiller nye krav til lærers vurderingspraksis (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Foto: Illustrasjonsfoto fra Colourbox.no

Om prosjektet

Hovedformålet med MuLVu-prosjektet er å styrke læreres kompetanse i læringsprosesser og vurderingsarbeid i arbeid med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sin kompetanse i fag gjennom for eksempel lyd, bilder, tekst og animasjon.

Prosjektet skal bidra med å utvikle nye metoder for tilbakemelding på multimodale elevarbeid. I MuLVu-prosjektet skal forskerne først gi innsikt i hvilken lærings- og vurderingskultur som har etablert seg i Bærum kommune (2020) hvor alle elever har arbeidet med iPad i over tre år.

Basert på denne kunnskapen skal det utvikles modeller for god vurderingspraksis (2021). Disse modellene og prinsippene skal videre spres nasjonalt til norske lærere gjennom innovasjonsdelen av prosjektet (2022).

Bildet er en visualisering av prosjektets progresjon, som beskrevet under "om prosjektet"
Det forskningsbaserte utviklingsarbeidet skal gjennomføres i tre faser i årene 2020 til 2022.

Finansiering

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) og Bærum kommune finansierer MuLVu-prosjektet. FINNUT bidrar med 6,9 millioner kr og Bærum kommune med 4,3 millioner kr. FINNUT innovasjon er en del av norsk forskningsråd.

Samarbeidspartnere

MuLVu er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Bærum kommune.

Bærum kommune er prosjekteier og er ansvarlig for de tre skolene som deltar i MuLVu-prosjektet. Skolene som deltar i prosjektet arbeider alle med en-til-en, og er valgt ut skolene basert på deres erfaring med innovativ multimodal tekstproduksjon.

UiO er ansvarlige for gjennomføringen og kvaliteten på forskningsarbeidet. 

I tillegg til Bærum kommune og UiO skal utdanningsdirektoratet i den avsluttende fasen av prosjektet bidra med å gjøre en nettressurs tilgjengelig på sine nettsider kompetanse.udir.no.

Referansegruppe

MuLVu-prosjektet har etablert en referansegruppe som skal bidra med råd og kritiske perspektiver. Gruppen består av nasjonale og internasjonale eksperter, med erfaring fra teknologi og formative vurderingsprosesser, i tillegg til representanter fra UiO og Bærum kommune. 

Gruppas medlemmer 

Publisert 17. jan. 2020 14:56 - Sist endret 15. mai 2020 09:33

Kontakt

Øvrige deltakere

  • Åslaug Bjerke, vitenskapelig assistent ILS
  • Line Ingulfsen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Skoleledere og 12 lærere er også medforskere i prosjektet, men disse navngis ikke grunnet anonymitetshensyn.