Kunnskapsutveksling i Oxford om multimodalitet og vurdering for læring

MuLVu-prosjektets samarbeid med ungdomsskoler er både originalt og viktig. Det ble klart da forskere fra the Oxford University Centre for Educational Assessment møtte prosjektdeltagere og enheten FIKS på forskermøte i Oxford. 

Bildet viser en gruppe mennesker rundt et skilt foran en steinbygning.

Kollegaer fra FIKS, MuLVu og Oxford utenfor the Department of Education.

Foto: Dr Joshua McGrane
En mann står foran en mindre gruppe og presenterer.
Prosjektleder, Øystein Gilje, presenterer MuLVu-prosjektet.
Foto: Therese Hopfenbeck

Universitetet i Oxford møter Universitetet i Oslo

I Oxford ble prosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu) presentert for Therese N. Hopfenbeck som leder the Oxford University Centre for Educational Assessment.

– Kunnskapsutveksling og dialog er avgjørende for god og solid forskning, og tilbakemeldinger fra kompetente og erfarne fagfeller er uvurderlig, sier Øystein Gilje som er prosjektleder i MulVu.

I løpet av seminaret presenterte Therese Hopfenbeck senterets arbeid innen vurdering, og vi i MuLVu fikk presentere og diskutere prosjektet vårt. Under diskusjonen kom det frem at samarbeidet mellom universitet og skoleeier, som utgjør grunnlaget i MuLVu-prosjektet, er originalt i internasjonal sammenheng. 

Senteret har en faglig sterk stab og Dr Joshua McGrane og Dr Kit Double, som begge har en solid bakgrunn innenfor psykologifeltet, deltok også på seminaret. Begge kom med nytenkende og nyttige innspill til prosjektet. – Derfor håper vi å holde kontakten med Therese og hennes team ved Oxford, sier Øystein Gilje. 


The Oxford University Centre for Educational Assessment er en del av Oxford’s Department of Education, og ble etablert i 2007 og arbeider blant annet med vurdering, vurdering for læring og forskningskvalitet. 

Publisert 31. jan. 2020 12:14 - Sist endret 31. jan. 2020 12:19