NKUL-webinar om vurdering inviterer til refleksjon om multimodale tekster

I april 2020 presenterte MuLVu-prosjektet sin forskning på NKUL med webinaret «Læring med og vurdering av multimodale tekster», og nå ønsker vi kontakt med flere ungdomsskolelærere i Norge. 

Mindre skjermbilder med ansiktene til noen av foredragholderne.

Bildet er hentet fra opptaket av NKUL-webinaret til MuLVu

Webinaret på NKUL hentet perspektiver fra nyere forskning på feltet og fra praksis. Foredragsholderne bidro med spennende perspektiver på hvordan elever kan vise sin faglige kompetanse gjennom ulike uttrykksformer. For eksempel pekte Ingrid Urdahl, som er lærer i Bærumsskolen, på noen vurderingskjennetegn som hun ofte arbeider med. Hun understreket at helhet er viktig: 

At elevene er bevisste på at noen lytter til det de forteller, både når det kommer til tempo og volum. At de har god sammenheng mellom de elementene de har brukt i den multimodale teksten, altså at lyd, bilde og eventuelt tekst og video henger sammen.

Videre kom prosjektleder Ingunn Stubdal og rektor Hanne Vislie med praksisnære perspektiver fra Bærum kommune. Øystein Gilje fulgte opp med å presentere MuLVu-prosjektet, før Henning Fjørtoft fra NTNU presenterte sin ferske artikkel om Multimodalitet og vurdering. Han argumenterte for at lærere som skal jobbe med vurdering i en multimodal og digital kontekst hele tiden må ha fokus på validering: 

Læreren må stille seg selv kritiske spørsmål om hva og hvorfor vi vurderer, og ikke bare hvordan.

Kathinka Blichfeldt fra Høgskolen i Innlandet (HINN) innledet med å peke på hvordan multimodalitet kan bidra med å gi elevene mulighet til å vise kompetanse i en bredde av uttrykksformer. Deretter presenterte hun Høyskolens arbeid med og webinarer om standpunktkarakter. 


Om du ikke fikk med deg webinaret, så er det mulig å se et opptak på YouTube.


Vil du følge MuLVu videre?

MuLVu-prosjektet er et innovasjons- og utviklingsprosjekt, og ønsker derfor å opprette kontakt med ungdomsskolelærere fra hele landet. I disse dager arbeider vi derfor med opprettelsen av en ressursgruppe for MuLVu-prosjektet.


Som medlem av ressursgruppa vil du få informasjon om prosjektet, invitasjoner til webinarer, og mulighet til å delta på konferanser. 


Er du lærer og kunne tenkte deg å bli en del av MuLVu-prosjektet sin ressursgruppe?
Ta kontakt med vår vitenskapelige assistent Åslaug Bjerke på epost.
 

Publisert 15. mai 2020 12:32 - Sist endret 29. sep. 2020 14:09