God tilbakemelding på viktig review

MuLVu-prosjektet ser nærmere på forskning fra hele verden om vurdering og multimodalitet. På sommerens konferanse om vurdering og høyere utdanning presenterte Post Doc Eli Tronsmo de foreløpige resultatene etter en gjennomgang av over 1000 studier.

Bildet kan inneholde: gest, tilpasning, talsperson, projeksjonsskjerm, elektronisk apparat.

Eli Tronsmo presenterer foreløpige resultater.

Hvert år arrangeres det konferanser i European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Dette året var det en såkalt delkonferanse, og over 230 deltagere fra 32 ulike land var samlet i byen Cadiz i Spania siste uke i juni.

Tema for konferansen var vurdering og høyere utdanning. Det var derfor naturlig for deltagerne i MuLVu-prosjektet å presentere hvordan de har sammenfattet en forskningsgjennomgang slik den er beskrevet i søknaden til innovasjonsprosjektet.

Post Doc Eli Tronsmo som er førsteforfatter på review-artikkelen synes det var fint å bli kjent med dette nettverket av forskere før hovedkonferansen til Earli som finner sted i august neste år i Hellas.
 

  • - Det å få diskutert foreløpige funn i vår review-artikkel ga oss et bedre grunnlag for å sluttføre prosjektet som både lanserer internasjonale artikler og nasjonale kompetansepakker om multimodalitet og vurdering i 2023.
Universitetet i Cadiz.
Universitetet i Cadiz.

MuLVu-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Bærum kommune. Prosjektet er ledet av professor Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som samarbeider med prosjektleder i Bærum kommune, spesialrådgiver Ingunn Bremnes Stubdal.  

Publisert 14. juli 2022 15:42 - Sist endret 14. juli 2022 15:44