Hvem er vi?

Medarbeidere

Marit Kjærnsli

Stilling: Førsteamanuensis, prosjektleder for PISA
E-post: marit.kjarnsli@ils.uio.no
Telefon: 22 85 41 53 / 977 26 569

Anna Eriksen

Stilling: Seniorrådgiver
E-post: anna.eriksen@ils.uio.no
Telefon: 22 84 49 15

Tove Stjern Frønes

Stilling: Stipendiat
E-post: tove.frones@ils.uio.no
Telefon: 22 84 43 97

Fredrik Jensen

Stilling: Forsker
E-post: fredrik.jensen@ils.uio.no
Telefon: 22 84 45 91

Eva Kristin Narvhus

Stilling: Seniorrådgiver
E-post: e.k.narvhus@ils.uio.no
Telefon: 22 85 68 92

Anubha Rohatgi

Stilling: Rådgiver
E-post: anubha.rohatgi@ils.uio.no
Telefon: 22 85 40 48

Ressurspersoner

Guri Anne Nortvedt, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe har tidligere jobbet med PISA-undersøkelsen og fungerer nå som ressurspersoner innen matematikk, kvantitativ metode og lesing. 

Guri Anne Nortvedt

Stilling: Forsker
E-post: g.a.nortvedt@ils.uio.no
Telefon: 22 85 43 32

Rolf Vegar Olsen

Stilling: Forsker
E-post: r.v.olsen@ils.uio.no
Telefon: 22 84 45 10

Astrid Roe

Stilling: Professor
E-post: astrid.roe@ils.uio.no
Telefon: 22 84 44 00

                                                                        

Stipendiater

                        

Ragnhild Engdal Jensen

E-post: r.e.jensen@ils.uio.no
Fagområde: Lesing

 

Andreas Pettersen

E-post: andreas.pettersen@ils.uio.no
Fagområde: Matematikk

 

Nani Teig

E-post: nani.teig@ils.uio.no
Fagområde: Naturfag