English version of this page

Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE)

Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte undervisningsmetoder og -ressurser med fokus på ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Disse er samlet i nettressursen REDEtil i Canvas. 

Illustrasjon på tavlen. Etter å ha arbeidet med å forklare et forsøk med drivhuseffekt ved hjelp av tegninger, fant klassen ut at lærebokas illustrasjon var mangelfull. Her har læreren endret illustrasjonen ved hjelp av innspill fra elevene. Foto: Erik Knain/ILS.

I arbeidet med å forklare et forsøk med drivhuseffekt ved hjelp av tegninger, fant klassen ut at lærebokas illustrasjon var mangelfull. Her har læreren endret illustrasjonen ved hjelp av innspill fra elevene. Foto: Erik Knain/ ILS.

Om prosjektet

Forskerne i prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) jobber med ulike former av det som kalles "representasjoner" i naturfag, som for eksempel

 • tale
 • tekst
 • bilder
 • animasjoner
 • simuleringer
 • diagrammer
 • grafer
 • tabeller
 • matematiske uttrykk 

Felles for disse er at de er viktige verktøy for å kommunisere og utvikle kunnskap.

Representasjoner er verktøy for læring og deltakelse i samfunnet

Naturfagets ulike representasjoner er viktige verktøy for læring, for utføring av naturfaglig arbeid og for å kunne orientere seg i og delta i ulike samfunnsspørsmål. Å mestre dem er dermed avgjørende for videre studier i naturvitenskap så vel som i mange situasjoner i dagliglivet, for eksempel å lese en innholdsfortegnelse eller forholde seg til påstander i media. Det er dermed viktig at elevene lærer hvordan representasjoner forstås og brukes. Det er også viktig å gjøre lærerstudenter i stand til å anvende naturfaglige representasjoner i sin undervisning om ulike faglige begreper og prosesser.

Utvikler nettressurs for lærere og lærerstudenter

Prosjektet har utviklet en nettressurs med forskningsbaserte undervisningsmetoder og verktøy med fokus på ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Nettressursen REDEtil i Canvas består av fire moduler:

 1. Begrepslæring
 2. Arbeid med komplekse miljøutfordringer og sosiovitenskapelige kontroverser
 3. Naturvitenskapens egenart

Disse modulene skal bestå av designprinsipper, undervisningsopplegg, videoklipp, fagdidaktisk teori og guide til lærere.

Modul 4 retter seg mot design av undervisningsressurser for utdanning av naturfagslærere, med fokus på anvendelse av modulene 1-3.

Samarbeid med skoler

Forskere i lærerutdanningen ved ILS samarbeider med lærere i skolen om utvikling av undervisning. To videregående skoler og en skole på ungdomstrinnet deltar i prosjektet. Ved hjelp av før- og ettertester, videoopptak og intervjuer med elever, lærere og studenter, analyserer forskerne hvordan representasjoner blir tolket og anvendt. Obligatoriske oppgaver fra lærerstudiet i naturfag er også viktige datakilder. Analyser gjøres basert på interaksjonsanalyse, sosialsemiotiske perspektiver og tematisk analyse. Funn og implikasjoner blir drøftet med lærerne i REDE.

Finansiering

REDE mottar midler fra Forskningsrådets FINNUT program, 2016 til juli 2019, prosjektnr 249872.

Publikasjoner

 • Knain, E., Fredlund, T., Furberg, A., Mathiassen, K., Remmen, K. B., & Ødegaard, M. (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge, 11(3), 11. 
 • Erik Knain & Marianne Ødegaard (2019). Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk, I: Elin Sæther & Ole Andreas Kvamme (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 7.  s 135 - 151
 • Line Ingulfsen; Anniken Larsen Furberg & Torunn Strømme Aanesland (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  13, s 365- 390
 • Erik Knain; Tobias Fredlund; Anniken Larsen Furberg; Ketil Mathiassen; Kari Beate Remmen & Marianne Ødegaard (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11, s 22

Se alle arbeider i Cristin

 • Erik Knain (2019). Representasjoner og bærekraft.
 • Erik Knain (2019). Utforskende arbeidsmåter og representasjoner.
 • Line Ingulfsen; Anniken Larsen Furberg & Erik Knain (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education.
 •  (2019). REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere.
 • Erik Knain; Kari Beate Remmen & Tobias Fredlund (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Tobias Fredlund; Erik Knain & Anniken Larsen Furberg (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
 • Tobias Fredlund & Erik Knain (2018). Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation.
 • Erik Knain & Anniken Larsen Furberg (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
 • Torunn Strømme Aanesland; Anniken Larsen Furberg; Erik Knain & Line Ingulfsen (2018). Engaging with representations in school science.
 • Torunn Strømme Aanesland; Anniken Larsen Furberg; Erik Knain & Line Ingulfsen (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Mai Lill Suhr Lunde; Ketil Mathiassen; Tobias Fredlund & Erik Knain (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice.
 • Mai Lill Suhr Lunde; Ketil Mathiassen; Tobias Fredlund & Erik Knain (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Erik Knain (2017). Dybdelæring med representasjoner i naturfagene.
 • Erik Knain (2017). Dybdelæring i naturfag.
 • Tobias Fredlund; Erik Knain & Kari Beate Remmen (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
 • Line Ingulfsen & Anniken Larsen Furberg (2017). Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning.
 • Erik Knain; Tobias Fredlund & Anniken Larsen Furberg (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
 • Erik Knain; Kari Beate Remmen & Tobias Fredlund (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Anniken Larsen Furberg (2017). Teaching in technology rich settings - Scrutinizing teacher-student interaction in dialogic classroom settings.
 • Tobias Fredlund; Erik Knain & Anniken Larsen Furberg (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications.
 • Tobias Fredlund; Erik Knain & Anniken Larsen Furberg (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect.
 • Erik Knain (2016). Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring.
 • Erik Knain (2016). Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag.
 • Anniken Larsen Furberg (2016). REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag.
 • Marianne Ødegaard & Anniken Larsen Furberg (2016). REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. des. 2015 09:48 - Sist endret 6. okt. 2020 11:33