English version of this page

Skoleledelse i digitale omgivelser (avsluttet)

Et prosjekt om ledelsesformer og bruk av digitale teknologier og medier i skolen.

Om prosjektet

Hvordan bruker ledere i skolen digitale teknologier/medier i sitt daglige arbeid og hvilken betydning har redskapene for deres lederpraksis? Dette spørsmålet blir belyst gjennom kartlegginger av hvordan nyere teknologier blir brukt av ledere (rektor, plangruppemedlemmer, avdelingsledere) i videregående skole og hvilke lederpraksiser som har etablert seg rundt de ulike teknologiene/mediene. Spørsmål om hvilken betydning teknologiene har for oppgaveløsning, kunnskapsutvikling og nettverksbygging for skoleledere står sentralt.

Bakgrunn

Prosjektet fokuserer på bruk av digitale og kulturelle verktøy for ledelse i skolen. Arbeidet startet i 2006 med oppfølging av teamarbeid og ledelsesformer i en videregående skole i regi av prosjektet "Designing for institutional change and professional learning" (DICAP), som i 2007-2008 var en del av EU-prosjektet KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory). DICAP-prosjektet satte søkelyset på læring og kunnskapsutvikling med støtte i digitale verktøy. Et ”trialogisk” perspektiv på læring og kunnskapsutvikling i komplekse organisasjoner har vært en viktig drivkraft for forskningen. Arbeidet har gitt innsikt i forutsetninger for læring på arbeidsplassen for lærere og skoleledere i en skole som over tid har holdt et høyt trykk på teknologianvendelse. Prosjektet Ledelse i digitale omgivelser er en videreføring av dette arbeidet.

Resultater

Se liste over publikasjoner

Finansiering

Prosjektet har vært tilknyttet DICAP prosjektet ved det tidligere InterMedia og EU-prosjektet KP-Lab. Det har også vært støttet av midler fra UV-fakultet, UiO, i 2012-2013. Prosjektet fortsetter ut 2017.

Prosjektledelse

Prosjektet ledes av Trond Eiliv Hauge (professor emeritus, Universitetet i Oslo). 

Publisert 11. nov. 2010 06:53 - Sist endret 15. jan. 2019 11:02