Masterprosjekter i SMUD

To masterstudenter skriver i perioden 2017-2018 oppgaver knyttet til prosjektet Skole – Museumssamarbeid om Utdanning for og gjennom Demokrati (SMUD).

"Ta(ke) over" beskriver her en prosjektform der utenforstående kommer inn i en bedrift eller institusjon for å drifte hele eller deler av virksomheten. I dette prosjektet var det førstegangsvelgere fra Eidsvoll videregående skole som tok over driften av museet Eidsvoll 1814.

Helle Myhrvold Dalen:

Formålet med studien i dette masterprosjektet er å undersøke om Take Over som metode kan bidra til demokratiopplæring om, for og gjennom demokrati, og om Eidsvoll-prosjektet bidro til elevenes demokratiske medborgerskap. Oppgaven søker å få frem tre ulike aktørperspektiver rundt demokratisk medborgerskap i prosjektet gjennom kvalitative intervjuer med elever, lærere og museumsansatte.

Ranveig Eliassen:

Målet med masteroppgaven er å undersøke hvordan deltakelse i prosjektet «Ta over» har påvirket elevenes samfunnsengasjement og opplevde demokratiske medborgerskap. Gjennom kvalitative intervjuer undersøkes hva slags erfaringer og refleksjoner en gruppe elever har gjort seg gjennom arbeidet med prosjektet. På denne måten ønsker Eliassen å belyse hvordan skolen kan danne en ramme for bredere samfunnsengasjement.

Publisert 20. nov. 2017 12:26 - Sist endret 1. des. 2017 16:59