TEDS-M 2008 (avsluttet)

Teacher Education and Development Study - Mathematics er en internasjonal studie av utdanningene av lærere i matematikk til barne- og ungdomstrinnet. TEDS-M er spesielt opptatt av å se på forholdet mellom politiske rammer for lærerutdanningen, utdanningen slik den gjennomføres ved høgskoler og universiteter, og hva som kommer ut av utdanningen i form av kunnskaper og holdninger hos lærerstudentene.

Studien legger godt til rette for forskning på lærerutdanningen i det enkelte land, og med store muligheter for å få impulser fra andre land.

Om prosjektet

TEDS-M ble gjennomført våren 2008. Både kunnskaper og holdninger hos framtidige lærere ble undersøkt. Nivået og dybden i de kunnskaper lærerstudentene hadde fått i matematikk og matematikkdidaktikk når de var i ferd med å avslutte sin utdanning, står sentralt.

Formålet med norsk deltakelse i TEDS-M er å beskrive og analysere tilrettelegging, organisering og utbytte av utdanningen av lærere i matematikk for barne- og ungdomstrinn. Alle lærerutdanningsinstitusjoner ved universiteter og høgskoler ble undersøkt, slik at studien er en fullskalastudie hvor alle institusjoner er med.

Viktige mål for studien er å få et mest mulig helhetlig bilde av utdanningen av matematikklærere i Norge, og å se dette i et nasjonalt så vel som internasjonalt perspektiv. Resultater fra denne studien blir knyttet opp mot internasjonale studier som TIMSS og PISA. Et annet mål er å bidra til utviklingen av mer forskning på lærerutdanning i Norge.

Deltakerland

Botswana, Canada, Chile, Filippinene, Georgia, Malaysia, Norge, Oman, Polen, Russland, Singapore, Spania, Sveits, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA.

 

Lenker

Publisert 28. sep. 2010 12:26 - Sist endret 15. mars 2016 11:15