Aktuelt fra TEDS-M 2008

Pressemeldinger og nyheter fra prosjektet

Publisert 22. mars 2012 11:07

Dette viser TEDS-M, Teacher Education and Development Study – Mathematics. Studien er gjennomført i 2008 i regi av IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, og er en internasjonal komparativ studie av lærerutdanning i matematikk for barne- og ungdomstrinnet. Norge er et av 17 land som deltok i studien.