Tidligere spørreskjemaer

Alle rektorer, lærere og elever som deltar i TIMSS Advanced, blir bedt om å svare på et spørreskjema hver.

Rektorene får spørsmål om undervisningssituasjonen på sine skoler. Lærerne får spørsmål knyttet til egen fagbakgrunn og undervisningspraksis i matematikk og/eller fysikk, og elevene får spørsmål om sine holdninger til fagene og spørsmål knyttet til egen læringssituasjon i matematikk og fysikk.

Alle spørreskjemaene i tabellen er på bokmål. Dersom det er ønskelig, kan spørreskjema på nynorsk fås ved henvendes til
timss-adv2015@ils.uio.no.

 

Elevspørreskjema matematikk TIMSS Advanced 2008

Elevspørreskjema fysikk TIMSS Advanced 2008

Lærerspørreskjema matematikk TIMSS Advanced 2008

Lærerspørreskjema fysikk TIMSS Advanced 2008

Skolespørreskjema matematikk TIMSS Advanced 2008

Skolespørreskjema fysikk TIMSS Advanced 2008

Publisert 21. jan. 2015 14:25 - Sist endret 12. okt. 2020 13:44