TIMSS 1995

TIMSS-undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 1995. Over 40 land deltok og det var elever fra 2. og 3.trinn (populasjon 1) og fra 6. og 7. trinn (populasjon 2) som var med i studien. Prestasjonene til de norske elevene varierte. Resultatene var best i naturfag, og svakest i matematikk. Spesielt svakt var resultatet for matematikk på 3. trinn (se grafen under til venstre).

Grafer som viser prestasjoner i TIMMS-undersøkelsen

Andre sentrale funn:

  • I naturfag oppnådde norske elever de beste resultatene i geofag, mens de var svakest i kjemi.
  • I matematikk oppnådde norske elever de beste resultatene i statistikk, mens de var svakest i algebra.
  • I Norge var det signifikante kjønnsforskjeller i guttenes favør i matematikk i populasjon 1 og i naturfag i begge populasjoner.
  • Det var ikke signifikante kjønnsforskjeller i matematikk i populasjon 2.
  • Norske gutter hadde mer positive holdninger til naturfag og matematikk enn jentene.
  • Norske lærere hadde lav grad av fagspesialisering i matematikk og naturfag sammenlignet med det som er vanlig internasjonalt. 

Rapporter
Hva i all verden skjer i realfagene i videregående skole? 

Hva i all verden kan elevene i naturfag?
Oppgaver med resultater og kommentarer. 

Hva i all verden kan elevene i matematikk?
Oppgaver med resultater og kommentarer

Hva i all verden gjør elevene i realfag?
Praktiske oppgaver i matematikk og naturfag

Hva i all verden skjer i realfagene?
Internasjonalt lys på trettenåringers kunnskaper, holdninger og undervisning i skolen

NB! Rapportene finnes ikke som pdf'er. De kan skaffes på forespørsel: timss2019@ils.uio.no.

 

Lenker

Internasjonal side for TIMSS 1995

 

Publisert 12. jan. 2015 15:14 - Sist endret 12. okt. 2020 13:15