TIMSS 2003

Over 50 land deltok i TIMSS 2003. Elever fra 4. og 8. trinn (samme alder som i 1995) var med i studien og resultatene for Norge var svært skuffende. De viste en klar nedgang i elevenes prestasjoner både i matematikk og naturfag på begge trinn. Våre elever presterte til dels betydelig under det internasjonale gjennomsnittet på 500 (se grafene under).

​Noen sentrale funn:

  • I naturfag presterte norske elever best i geofag og dårligst i fysikk.
  • I matematikk presterte norske elever best i databehandling/statistikk og dårligst i tall/algebra.
  • Norske elevers holdninger til matematikk var mer negative i 2003 enn i 1995, men holdningene til naturfag var mer positive.
  • På 4. trinn var elevene mer positive til naturfag og matematikk enn på 8.trinn.
  • Sett i et internasjonalt perspektiv arbeidet de norske elevene mye med å løse oppgaver på egen hånd. Dette gjaldt både i naturfag og i matematikk.

Lenker

TIMSS 2003 med få ord (kortrapport, pdf)

Hva i all verden har skjedd i realfagene? (hovedrapport, pdf)

Deltakerland

Rammeverk TIMSS 2003 (engelsk, pdf)

Fra TIMSS 1995 til TIMSS 2003

Ulike aldersgrupper Norge-Sverige

Gjennomføring av hovedtesten i Norge

Internasjonal side for TIMSS 2003

Publisert 12. jan. 2015 15:16 - Sist endret 12. okt. 2020 13:15