TIMSS 2007

Nesten 60 land deltok i TIMSS 2007. Også nå var det elever på 4. og 8. trinn som var med i studien. Resultatene fra denne runden i TIMSS viste en klar framgang i norske elevers prestasjoner i matematikk for både 4. og 8. trinn (se grafene under). I naturfag var det også resultatmessig framgang på 4. trinn, men en viss tilbakegang for 8. trinn. Norge lå fremdeles klart under det internasjonale gjennomsnittet på 500 i begge trinn og i begge fag.

Noen sentrale funn:

  • I naturfag på 8.trinn presterte norske elever best i geofag og dårligst i fysikk.
  • I matematikk presterte norske elever best i statistikk og dårligst i algebra.
  • I forhold til det internasjonale gjennomsnittet har norske elver færre timer i matematikk på både 4. og 8. trinn.
  • Våre elever bruker mye tid til individuelt arbeid i matematikk og naturfag.
  • I norske matematikk- og naturfagklasserom på 8.trinn brukes det mindre tid på å gjennomgå lekser enn hva som er vanlig internasjonalt.
  • Få norske lærere deltar på fagrelevante etterutdanningskurs i matematikk og naturfag sammenlignet med internasjonalt gjennomsnitt.

Lenker

Kort om TIMSS 2007 (kortrapport, pdf)

TIMSS 2007: Tegn til bedring (hovedrapport, pdf)

Rammeverk TIMSS 2007 (engelsk, pdf)

Internasjonal side for TIMSS 2007

 

Publisert 12. jan. 2015 15:27 - Sist endret 12. okt. 2020 13:15